एक दिन गौतम बुद्धले आफ्ना चेलाहरुलाई मनमा लागेको प्रश्न सोध्ने समय दिए । केही दिन अगाडी मात्र बुद्धको चेला बन्न गएको एक किशोरले सोध्यो , ” के हजुर भगवानको रुप हुनुहुन्छ ?” ।

मुस्कुराउँदै बुद्धले उत्तर दिनुभयो, ” होइन “।

फेरी उसले सोध्यो, ” त्यसोभए तपाईं मानिसको समस्या समाधान गरिदिन सक्ने शक्ति भएको योगी हुनुहुन्छ ? ”
गौतम बुद्धले भन्नुभयो, ” होइन बालक ” ।

किशोर : “ए ! तपाईं गुरु हुनुहुन्छ ?”
गौतम बुद्ध : ” म गुरु पनि होइन । ”

किशोर : ” त्यसोभए तपाईं के हुनुहुन्छ त ?”
गौतम बुद्ध : ” म चेतना पसेको व्यक्ति हुँ , जागेको व्यक्ति हुँ ।”

लेख बारे आफ्नो विचार यहाँ लेख्नुहोस :
Ad::
Custom Text