कथा : सिंहको बच्चा

सिंह बच्चालाई जन्म दिनासाथ मर्यो । भर्खर जन्मेको त्यो बच्चा, छेउमा मरिरहेकी आमा देखेपछि त्यही बाटो हुँदै चर्न गएको एउटा भेंडालाई दया जाग्यो ।...
Custom Text
error: © Safal Stories, Content is protected, Copying article is a serious crime.