बेलुन र दृष्टिकोण

सामान्यस्तरको एकजना व्यापारी, हाटहरुमा डुल्दै, बेलुन बेचेर जीविका चलाउँथ्यो । ऊसंग राता, पहेंला, नीला र काला सहित अनेकौं रङका बेलुनहरु थिए । ती खुब...
Custom Text
error: © Safal Stories, Content is protected, Copying article is a serious crime.