सित्तैमा खाना पाइंदैन

कुनै एउटा राजाले आफ्ना सल्लाहकारहरुलाई अर्हाए, " आउँदो पुस्तालाई महान समझका लागि खोजपूर्ण इतिहास लेख।" राजाले अर्हाएको हुनाले सबैजना मेहनतका साथ उक्त काममा लागे...
error: © Safal Stories, Content is protected, Copying article is a serious crime.