Home ट्याग Menstruation

ट्याग: menstruation

नेपाली प्याडम्यान अश्विन, जसले हाँकिरहेका छन् समाज परिवर्तनको एउटा सशक्त अभियान

व्यक्तिले समस्यालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा उसको भविष्य निर्धारण हुन्छ । समस्यालाई समस्याको रुपमा मात्र लिने व्यक्तिले त्यसमा बाहना भेट्छ भने समस्यालाई खुल्ला दृष्टिकोणले हेर्ने व्यक्तिले...
Custom Text
error: © Safal Stories, Content is protected, Copying article is a serious crime.